บทความล่าสุด

Adobe Dreamweaver

การเปลี่ยน WorkSpace ใน Adobe Dreamweaver CC

สร้างเมื่อ : 02.12.2565

อ่านต่อ

...

Deep Learning

การเรียนรู้เชิงลึก

สร้างเมื่อ : เร็ว ๆ นี้

อ่านต่อ
...อ่านบทความทั้งหมด


...

การเปลี่ยน Work Space ใน Adobe Dreamweaver CC

     การเปลี่ยน Work Space ใน Adobe Dreamweaver CC หลายคนิยมใช้งานในมุมแบบ Developer เพื่อสะดวกในการเขียน หรือแก้ไข Code ซึ่งใน Adobe Dreamwer CC ก็สามารถปรับเป็นมุมมองแบบ Developer ดังตัวอย่างรูปข้างล่างนี้... ได้ดังนี้

1) ไปที่เมนู Window
...

2) เลือก Work Space Layout
...

3) เลือก Developer จะได้
... จะได้

4) หากต้องการเปลี่ยน Theme ให้ไปที่เมนู Edit
...

5) เลือก Preferrences (หรือกด Ctr + U ) จะได้หน้าต่าง Preferrences ดังรูป
...

6) เลือก Theme ที่ต้องการแล้วกด Apply
...

............

Links


...
อัพเดตล่าสุด !
  • วันที่ 19.11.2565
  • วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)
  • (OOP with Python)
  • อัพเดตเนื้อหาบทที่ 1 แล้วนะครับ

 

อ่านต่อ ...

...
บทความ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

อ่านต่อ ...

...
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This card has even longer content than the first to show that equal height action.

อ่านต่อ ...